Całe szczęście, że na pomoc przyszedł mi "Macbeth" tegoż autora.Learning that Macduff is joining Malcolms army, Macbeth orders the slaughter of Macduffs wife and children.

Macbeth fate essay

all major subjects. Although the witches never told Macbeth that he had to kill Duncan to become King, Lady Macbeth encourages this idea, and pressures Macbeth into. The

Enter duncan, malcolm, donalbain, banquo, lennox, macduff, ross, angus, and Attendants.As Macduff enters the kings chamber, Lennox describes the storms that raged the previous night, asserting that he cannot remember anything like it in all his years.

Autor bardzo dobrze ukazał psychologię postaci, sam tytułowy Macbeth jest bohaterem tragicznym, lecz zarazem nie potrafiącym poradzić sobie ze swoją przeszłością i emocjami.Kropla deszczu spływała z ostrza sztyletu.